Oil in Canvas

14,000.00

Vaj në pëlhurë

265 x 200 cm