Original Art Work

Original Art Work

Visar Mulliqi

Ekspozita

Muslim Mulliqi

Visar Mulliqi

Ekspozita

Muslim Mulliqi

Ekspozita personale

- Visar Mulliqi dhe Muslim Mulliqi

Ekspozita personale

- Visar Mulliqi

Order your Personalize painting

Order your Personalize painting

Visar Mulliqi​
Visar Mulliqi lindi më 2 maj 1966 në Prishtinë. Prindërit Muslim Mulliqi dhe Resmie Begolli Mulliqi ishin frymëzuesit e tij të parë, që e rritën atë në frymën e artit. Përderisa babai i Claude Oscar Monet nuk e perkrahi asnjëherë pasionin për pikturë të tëbirit që sot njihet si “babai” i Impresionizmit botëror, një shekull më pas, “babai i Impresionizmit dhe Ekspresionizmit shqiptar” Muslim Mulliqi, me artin e tij sikur pikturoi rrugën e të ardhmes së të birit qe i trashegoi dhuratën e te shprehurit përmes ngjyrave. Imagjinata e tij provokohet shumë kur takon lumin e ngjyrave në atelenë e të atit .....
View Biography
Muslim Mulliqi
Muslim MULLIQI u lind në vitin 1934 në Gjakovë. Akademinë e Arteve Figurative e kreu në Beograd te profesor Zora Petroviq. Studimet pasuniversitare i kreu te i njëjti profesor në vitin 1961. Ka qenë anëtar i SHAFK që nga themelimi. Është njëri prej themeluesëve dhe Dekan i parë i Akademisë së Arteve në Prishtinë, ndërsa anëtarë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës është prej vitit 1980. Vdiq në vitin 1998.
View Biography
Previous
Next
Visar Mulliqi​
Visar Mulliqi lindi më 2 maj 1966 në Prishtinë. Prindërit Muslim Mulliqi dhe Resmie Begolli Mulliqi ishin frymëzuesit e tij të parë, që e rritën atë në frymën e artit. Përderisa babai i Claude Oscar Monet nuk e perkrahi asnjëherë pasionin për pikturë të tëbirit që sot njihet si “babai” i Impresionizmit botëror, një shekull më pas, “babai i Impresionizmit dhe Ekspresionizmit shqiptar” Muslim Mulliqi, me artin e tij sikur pikturoi rrugën e të ardhmes së të birit qe i trashegoi dhuratën e te shprehurit përmes ngjyrave.
View Biography
Muslim Mulliqi
Muslim MULLIQI u lind në vitin 1934 në Gjakovë. Akademinë e Arteve Figurative e kreu në Beograd te profesor Zora Petroviq. Studimet pasuniversitare i kreu te i njëjti profesor në vitin 1961. Ka qenë anëtar i SHAFK që nga themelimi. Është njëri prej themeluesëve dhe Dekan i parë i Akademisë së Arteve në Prishtinë, ndërsa anëtarë i Akademisë së Shkencave dhe Arteve të Kosovës është prej vitit 1980. Vdiq në vitin 1998.
View Biography
Previous
Next